Guide: Første gangs installasjon av Allente på en Samsung Smart IPTV