Installasjon av svenske kanaler på MAG IPTV-boksen