Saan vain tekstiä ja ääntä televisiosta, mutta ei kuvaa. Kuinka teen?